หน้าแรก ข่าวสาร การฝึกเทคนิค ผลงาน เว็บบอร์ด สมาชิก สมัครกรีฑา คลิ๊กให้กำลังใจ
MbID Pw | สมัครสมาชิก | ลืมรหัส |

ครอบครัวพนมแก่นณ์
ส่งข้อความใหม่

ผลงาน
521030 กีฬานักเรียน อปท. ศรีลำดวนเกมส์ 2552
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 27 รอบคัดเลือกระดับภาค ณ จังหวัดศรีษะเกษ ระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2552
2 เหรียญทอง
- วิ่ง 400 เมตร 18 ปี หญิง (กรวรรณ บุษบง)
- วิ่ง 3000 เมตร 18 ปี หญิง (สุภาวิณี แ...  [ 0 ]

520521 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ 2552
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘
รอบคัดเลือก ตัวแทนภาค ๓ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒

- วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓ (กรวรรณ บุษบง)
 [ 0 ]

520130 กีฬานักเรียน อปท. ยี่สกเกมส์ 2552
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒๖ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง วันที่ ๒๐-๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ ผลการเข้าร่วมแข่งขัน
นางสาว กรวรรณ บุษบง ได้รับรางวัล
ร...  [ 0 ]

511129 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ 2551
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ ณ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ ๑๙-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
- วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓
สุภาวิณี แสงชมภู วิภารัตน์ สีโนรักษ์
อัญทิช...  [ 0 ]

511114 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๐ 2553
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๐
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๔ ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
- วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓ (กรวรรณ บุษบง)

- วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง ได้...  [ 0 ]

511030 กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่๒๖_51
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒๖
รอบคัดเลือก ระดับภาค ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
- วิ่ง ๑๐๐ เมตร ๑๖ปี หญิง ได้อันดับที่ ๒ (กรวรรณ บุษบง)

- วิ่ง ๒๐๐ เมตร ๑๖ปี ห...  [ 0 ]

511022 กรีฑาดาวรุ่งมุ่งยูธโอลิมปิคและนานาชาติ ระดับภาค

ชนะเลิศอันดับ ๑
     - กระโดดไกล รุ่นอายุ ๑๕ ปี ชาย
     - วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง

รองชนะเลิศอันดับ ๒
     - วิ่ง ๑๐๐ เมตร รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง
    &nbs...  [ 0 ]

501117 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๙ 2550
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๙
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๔ ณ จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
- วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓ (กรวรรณ บุษบง)

- วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง ได้อันดั...  [ 0 ]

500510 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ 2550
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖
รอบคัดเลือก ตัวแทนภาค ๓ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ ๑ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
- วิ่ง ๘๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓ (วิภารัตน์ สีโนรักษ์)
 [ 0 ]

491019 กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่ 2549
กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่
รอบคัดเลือกตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙
- วิ่งผลัด ๔ x ๓๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ได้อันดับที...  [ 0 ]

491008 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘ 2549
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๔ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (สนามกรีฑาจังหวัดมหาสารคาม)
ระหว่าง วันที่ ๓๐ กันยายน – ๘ ตุลาคม ๒๕๔๙
- วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓ วราภรณ...  [ 0 ]

490429 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52
ประเภท วิ่งผลัด ๔ x ๓๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ได้อันดับที่ ๑
นักกรีฑาประกอบด้วย
สุภาวิณี แสงชมภู | วิภารัตน์ สีโนรักษ์ | ไพรจิตร วรรณสัมผัส | วราภรณ์ บุษบง
คลิกชมภาพบรรย...  [ 3 ]

481003 กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่ 2548
กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่
รอบคัดเลือกตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘
- วิ่งผลัด ๔ x ๓๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ได้อันดับที่ ๒ 0 ]


[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/2
1 2

   วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) ผู้ฝึกสอน ครอบครัว พนมแก่นณ์
  เลขที่ 334 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 หมายเลขโทรศัพท์ : 06-321-51-321


นานาสาระ อาจจะมีบางเรื่องที่คุณยังไม่รู้