หน้าแรก ข่าวสาร การฝึกเทคนิค ผลงาน เว็บบอร์ด สมาชิก สมัครกรีฑา คลิ๊กให้กำลังใจ
MbID Pw | สมัครสมาชิก | ลืมรหัส |

ครอบครัวพนมแก่นณ์
ส่งข้อความใหม่

ผลงาน
551026 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 30 รอบคัดเลือก จ.ศรีสะเกษ พระนางศรีเกมส์
ชมรม ได้นำนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 รอบคัดเลือก ระดับภาค ระหว่างวันที่ 17 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นั้น ผลการแข่งขันเป็นดังนี...  [ 2 ]

550923 กรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่6 ม.บูรพา จ.ชลบุรี
ชมรม ได้นำนักเรียนซึ่งเป็นนักกรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกรีฑาบางแสนเจ้าลมกรด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ณ สนามกีฬากีฬากลาง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2555
ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1....  [ 0 ]

541028 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 29 รอบคัดเลือก จ.อุบลราชธานี นครเทียนเกมส์
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1. เหรียญทอง 7 เหรียญ จากการแข่งขัน
- วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง (สุธณี แสงชมภู)
- วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง (สุธณี แสงชมภู)
- วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ ...  [ 2 ]

540828 กรีฑา บางแสน เจ้าลมกรด ครั้งที่ 5 ชลบุรี
ชมรม ได้นำนักเรียนซึ่งเป็นนักกรีฑาโรงเรียนบัวขาว และเป็นตัวแทนนักกรีฑาโรงเรียนบัวขาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 16 คน เข้าร่วมแข่งขันกรีฑาบางแสนเจ้าลมกรด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554 ณ สนามกีฬา...  [ 0 ]

540425 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 57 ม.ธรรมฯ
ผลการเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 22 - 25 เมษายน 2554 ณ สนามกีฬาหลัก ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ...  [ 2 ]

540326 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์
ผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 20 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ สนามกีฬา จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้น ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
- วิ่งผลัด 3x800 เมตร ชาย ...  [ 1 ]

540130 กีฬานักเรียน อปท.ครั้งที่ ๒๘ รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1. เหรียญทอง 4 เหรียญ จากการแข่งขัน
- วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง (กรวรรณ บุษบง)
- วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอ...  [ 2 ]

540128 กีฬานักเรียนนักศึกษาฯ ครั้งที่ ๓๒ รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ ๑๙-๒๘ มกราคม ๒๕๕๔

ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1. วิ่ง 400 เมตร หญิง กรวรรณ บุษบง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
2. วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง ได้รับรา...  [ 4 ]

531130 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 2553
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกเขต 4 ระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี นั้น ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1. วิ่ง 400 เมตร หญิง นางสาว กรวรรณ บุษบง ได้...  [ 2 ]

531119 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ ๒๘ รอบคัดเลือก ระดับภาค
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1. เหรียญทอง 15 เหรียญ จากการแข่งขัน
- วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง ปภาดา สีโนรักษ์
- วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง กรวรรณ บุษบง
- วิ่ง 400 เมต...  [ 0 ]

531104 The 5th South East Asian Junior 2010
The 5th South East Asian Junior Athletics Championships 2010 ณ สนามกีฬาหลัก ศูนย์บริการการกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2553 นั้น ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1. วิ่ง 400 เมตร หญิง น.ส.ปภาดา สีโนรักษ...  [ 0 ]

531031 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 คัดเลือกภาค3 ปี53
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 รอบคัดเลือก
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 20 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1. วิ่ง 800 เมตร หญิง นางสาว สุธณี แสงชมภูได้รับรางวัลชนะเลิศอัน...  [ 0 ]

531014 กรีฑาชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่13_53
กรีฑาชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13
ณ สนามกีฬากีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2553
ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1. เหรียญทอง 7 เหรียญ
จากการแข่งขัน วิ่ง10...  [ 0 ]

530929 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่๕๖ 2553
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๕๖
ณ สนามกีฬาหลักศูนย์บริการกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
- วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง รุ่นอา...  [ 0 ]

530829 กรีฑาบางแสนเจ้าลมกรด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553
กรีฑาบางแสนเจ้าลมกรด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553
ณ สนามกีฬากีฬากลาง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2553
เหรียญทอง 21 เหรียญ
จากการแข่งขัน วิ่ง100ม.(ช.15ปี,ช.-ญ.18ปี) , วิ่ง200ม.(ญ.15ปี,ญ.18ปี) , วิ...  [ 0 ]

530814 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ปูแป้งเกมส์ 2553
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ปูแป้งเกมส์
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ ณ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
- วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓ (กรวรรณ บุษบง)
- วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๒ (กร...  [ 0 ]

530330 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ 2553
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ มะขามหวานเกมส์
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ ๑๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓
- วิ่งผลัด ๓x๘๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓
สุภาวิณี แสงชมภู ปภาดา สีโนรักษ์
...  [ 0 ]

530120 กีฬานักเรียน อปท. กรุงเทพฯเกมส์ 2553
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 27 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ ระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 2553
– วิ่ง 400 เมตร 18 ปี หญิง ได้อันดับที่ 2 (กรวรรณ บุษบง)
– วิ่ง 3000 เมตร 18 ปี หญิง ได้อันดับที่ 3 (สุภาวิณี ...  [ 0 ]

521203 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ 2552
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๔ ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
- วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓ (กรวรรณ บุษบง)

- วิ่ง ๔๐๐ เมตร ชาย ได้อันดับท...  [ 0 ]

521111 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ 2552
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ สุรินทร์เกมส์ (แข่งที่จังหวัดนครราชสีมา)
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ ๒-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
- วิ่ง ๘๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓ (ปภาดา สีโนรัก...  [ 1 ]


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2

   วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) ผู้ฝึกสอน ครอบครัว พนมแก่นณ์
  เลขที่ 334 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 หมายเลขโทรศัพท์ : 06-321-51-321


นานาสาระ อาจจะมีบางเรื่องที่คุณยังไม่รู้