หน้าแรก ข่าวสาร การฝึกเทคนิค ผลงาน เว็บบอร์ด สมาชิก สมัครกรีฑา คลิ๊กให้กำลังใจ
MbID Pw | สมัครสมาชิก | ลืมรหัส |

ครอบครัวพนมแก่นณ์
ส่งข้อความใหม่

ข่าวสาร"; }elseif($category=="2"){ echo "เทคนิคการฝึกซ้อม"; }elseif($category=="3"){ echo "ผลงาน"; }elseif($category=="4"){ echo "4"; }elseif($category=="5"){ echo "5"; }elseif($category=="6"){ echo "6"; }elseif($category=="7"){ echo "7"; }elseif($category=="8"){ echo "8"; }elseif($category=="9"){ echo "อื่น ๆ"; }else{ echo "ทั้งหมด"; } ?>
Faied SQL Query