หน้าแรก ข่าวสาร การฝึกเทคนิค ผลงาน เว็บบอร์ด สมาชิก สมัครกรีฑา คลิ๊กให้กำลังใจ
MbID Pw | สมัครสมาชิก | ลืมรหัส |

ครอบครัวพนมแก่นณ์
ส่งข้อความใหม่

ทั้งหมด
501117 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๙ 2550
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๙
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๔ ณ จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
- วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓ (กรวรรณ บุษบง)

- วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง ได้อันดั...  [ 0 ]

500510 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ 2550
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖
รอบคัดเลือก ตัวแทนภาค ๓ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ ๑ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
- วิ่ง ๘๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓ (วิภารัตน์ สีโนรักษ์)
 [ 0 ]

491019 กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่ 2549
กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่
รอบคัดเลือกตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙
- วิ่งผลัด ๔ x ๓๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ได้อันดับที...  [ 0 ]

491008 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘ 2549
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๔ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (สนามกรีฑาจังหวัดมหาสารคาม)
ระหว่าง วันที่ ๓๐ กันยายน – ๘ ตุลาคม ๒๕๔๙
- วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓ วราภรณ...  [ 0 ]

490429 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52
ประเภท วิ่งผลัด ๔ x ๓๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ได้อันดับที่ ๑
นักกรีฑาประกอบด้วย
สุภาวิณี แสงชมภู | วิภารัตน์ สีโนรักษ์ | ไพรจิตร วรรณสัมผัส | วราภรณ์ บุษบง
คลิกชมภาพบรรย...  [ 3 ]

481003 กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่ 2548
กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่
รอบคัดเลือกตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘
- วิ่งผลัด ๔ x ๓๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ได้อันดับที่ ๒ 0 ]

การฝึกการเคลื่อนไหวโดยใช้ตาราง
การฝึกการเคลื่อนไหวโดยใช้ตาราง ตารางที่ใช้คือ ตารางเก้าช่อง บันไดลิง และ สามเหลี่ยม
สิ่งที่ควรเน้นในการฝึกช่วงแรกๆก็คือ ความถูกต้องของการฝึก การจัดระเบียบของร่างกาย ยังไม่ต้องเน้นความเร็วนะครั...  [ 0 ]

การฝึกยกน้ำหนัก Weight Training
การฝึกยกน้ำหนัก Weight Training เป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่ควรกระทำก่อนและหลังการฝึกยกน้ำหนัก Weight Training ก็คือ การอบอุ่นรางกาย และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ดีนะครับ
...  [ 0 ]


[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/4
1 2 3 4

   วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) ผู้ฝึกสอน ครอบครัว พนมแก่นณ์
  เลขที่ 334 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 หมายเลขโทรศัพท์ : 06-321-51-321


นานาสาระ อาจจะมีบางเรื่องที่คุณยังไม่รู้