วันนี้ 16 เลข 54.166.133.84// เข้า 4 ครั้ง
Goto >>> http://data.bks.ac.th/buakhao_school/www/StudentCheckPointInSubject.php?level=3&room=9&subject_code_add=ง23241