วันนี้ 1 เลข 54.144.100.123// เข้า 6 ครั้ง
Goto >>> http://data.bks.ac.th/buakhao_school/www/StudentCheckPointInSubject.php?level=3&room=9&subject_code_add=ง23241