วันนี้ 15 เลข 54.224.83.221// เข้า 6 ครั้ง
Goto >>> http://data.bks.ac.th/buakhao_school/www/StudentCheckPointInSubject.php?level=3&room=9&subject_code_add=ง23241