วันนี้ 12 เลข 34.229.175.129// เข้า 1 ครั้ง
Goto >>> http://data.bks.ac.th/buakhao_school/www/StudentCheckPointInSubject.php?level=3&room=10&subject_code_add=ง23241