วันนี้ 9 เลข 100.24.209.47// เข้า 6 ครั้ง
Goto >>> http://data.bks.ac.th/buakhao_school/www/StudentCheckPointInSubject.php?level=2&room=9&subject_code_add=ง22241