วันนี้ 16 เลข 54.166.133.84// เข้า 3 ครั้ง
Goto >>> http://data.bks.ac.th/buakhao_school/www/StudentCheckPointInSubject.php?level=2&room=10&subject_code_add=ง22241