วันนี้ 1 เลข 54.234.227.202// เข้า 3 ครั้ง
Goto >>> http://data.bks.ac.th/buakhao_school/www/StudentCheckPointInSubject.php?level=2&room=10&subject_code_add=ง22241