วันนี้ 14 เลข 54.224.151.24// เข้า 6 ครั้ง
Goto >>> http://data.bks.ac.th/buakhao_school/www/StudentCheckPointInSubject.php?level=2&room=10&subject_code_add=ง22241